Oslo, 3 august, 2005

Firmaet WMP er nå Wika Media.

Vi beveger oss videre fra webdesign til applikasjonsutvikling for læring, musikk and underholdning, og ønsker å bidra i utviklingen av neste generasjon digitale opplevelser.

Du kan besøke oss på vår nye nettadresse som er: wikamedia.com

Med vennlig hilsen,
Øystein Wika