Oslo, 3 august, 2005

Firmaet WMP er nå Wika Media.

Vi bevegar oss vidare frå webdesign til applikasjonsutvikling for læring, musikk and underhaldning, og ynskjer å bidra i utviklinga av neste generasjon digitale opplevingar.

Du kan besøka oss på vår nye nettadresse som er: wikamedia.com

Med vennleg helsing,
Øystein Wika